Vanwege het warme weer is er een toename van het aantal bomen dat lijdt aan de Iepziekte. De Iepziekte is besmettelijk en leidt tot sterfte van bomen. Na constatering van de ziekte wordt een boom binnen twee weken gekapt. Dit geldt voor zowel bomen van de gemeente als bomen van particulieren.

Besmettelijke Iepziekte

De Iepziekte is een bekende bomenziekte die al een aantal jaren heerst. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de Iepenspintkever bij zich kan dragen en op zijn lichaam mee kan nemen op het moment dat hij met een geïnfecteerde boom in aanraking komt. Op die manier kan het insect ook andere bomen (Iepen) infecteren. Als de bomen dicht op elkaar staan kan de ziekte ook worden doorgegeven via wortelcontact doordat de wortels in elkaar groeien. De Iepenspintkever legt zijn eitjes onder de bast van de boom zodat de larven daar tot ontwikkeling kunnen komen en later weer kunnen uitvliegen.

Verwelkte bladeren

Een aangetaste iep probeert zich te beschermen door besmette houtvaten af te sluiten. Het gevolg is dat er geen transport meer mogelijk is naar de takken en twijgen met als gevolg dat deze verwelken. De verwelkte bladeren zijn kenmerkend voor de iepziekte, die ervoor zorgt dat de boom het blad verliest en uiteindelijk zelfs zal afsterven. Het is dus van belang dat de zieke boom zo snel mogelijk gekapt, versnipperd en afgevoerd wordt door een gecertificeerd bedrijf (erkend Iepenaannemer).

  Links de bladeren van een gezonde iep en rechts de verwelkte bladeren van een aangetaste iep

Maatregelen

Om de ziekte beheersbaar te houden hanteert de gemeente Alkmaar als stelregel dat een boom na constatering van de ziekte binnen twee weken gekapt moet zijn. Dit geldt zowel voor de bomen die onder beheer van de gemeente vallen, als voor bomen van particulieren. Zieke bomen worden gemarkeerd of direct gekapt. Dit wordt gedaan om besmetting te voorkomen, dan wel om besmetting zoveel mogelijk te beperken. Het stamhout dat vrijkomt na het kappen van zieke bomen mag niet als brandhout worden opgeslagen, omdat dit de perfecte locatie is voor de Iepenspintkever om zijn eitjes te leggen. Gekapte bomen worden, waar mogelijk, vervangen door nieuwe bomen.

Twee twijgen waarvan de bast is verwijderd. Bij de linkertwijg is het hout helderwit en bij de rechtertwijg zie je zwart/bruine strepen ontstaan in het hout. Dit is het teken dat boom is aangetast door de Iepziekte.

Waar wordt gekapt?

Bij de Saturnusstraat, Havinghastraat en Nicolaas Beetskade zijn in verband met de Iepziekte al bomen gekapt. De verwachting is dat er door dit warme weer nog meer locaties bij zullen komen.

Beheer bomen in Alkmaar

In de gemeente Alkmaar staan ongeveer 50.000 bomen, waaronder ongeveer 5.000 Iepenbomen. Deze bomen worden onderhouden en nagekeken om te zorgen dat inwoners en bezoekers van Alkmaar veilig kunnen genieten van een mooie groene omgeving. Daarnaast worden ze dus ook gecontroleerd op ziekten en plagen.

Melden

Als u een zieke boom in uw tuin of leefomgeving heeft, dan kunt u dat melden via de website van Stadswerk072 of neem contact op met de gemeente Alkmaar via 14 072.