Vanwege het warme weer is er een toename van het aantal bomen dat lijdt aan de Iepziekte. Omdat de Iepziekte besmettelijk is en leidt tot sterfte van de bomen, wordt een boom na constatering van de ziekte binnen twee weken gekapt. Dit geldt voor zowel bomen van de gemeente als bomen van particulieren.

Besmettelijke Iepziekte
De Iepziekte is een inmiddels bekende bomenziekte die al een aantal jaren heerst. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de Iepenspintkever bij zich kan dragen en op zijn lichaam mee kan nemen op het moment dat hij met een ge√Įnfecteerde boom in aanraking komt. Op die manier kan het insect ook andere bomen (Iepen) infecteren. Ook kan de ziekte doorgegeven worden via wortelcontact als de bomen dicht op elkaar staan doordat de wortels in elkaar groeien. De Iepenspintkever legt zijn eitjes onder de bast van de boom zodat de larven daar tot ontwikkeling kunnen komen en later weer kunnen uitvliegen. Door de Iepziekte zal een boom het blad verliezen en uiteindelijk afsterven. Het is dus van belang dat de zieke boom zo snel mogelijk gekapt, versnipperd en afgevoerd wordt door een gecertificeerd bedrijf (erkend Iepenaannemer).

Maatregelen
Om de ziekte beheersbaar te houden hanteert de gemeente Alkmaar als stelregel dat een boom na constatering van de ziekte binnen twee weken gekapt moet zijn. Dit geldt zowel voor de bomen die onder beheer van de gemeente vallen, als voor bomen van particulieren. Zieke bomen worden gemarkeerd of direct gekapt. Dit wordt gedaan om besmetting te voorkomen, dan wel om besmetting zoveel mogelijk te beperken. Het stamhout dat vrijkomt na het kappen van zieke bomen mag niet als brandhout worden opgeslagen omdat dit de perfecte locatie is voor de Iepenspintkever om zijn eitjes te leggen. Gekapte bomen worden, waar mogelijk, vervangen door nieuwe bomen.

Waar wordt gekapt
De komende periode zal op een aantal plekken bomen gekapt worden. Onder andere bij de Alkmaarderhout, de Frieseweg en het Rekerhout. Daarnaast zijn er in verband met de Iepziekte al bomen weggehaald bij de Huibert Pootlaan en de Melis Stokelaan.

Beheer bomen in Alkmaar
In de gemeente Alkmaar staan ongeveer 50.000 bomen, waaronder ongeveer 5.000 Iepenbomen. Deze bomen worden onderhouden en nagekeken om te zorgen dat inwoners en bezoekers van Alkmaar veilig kunnen genieten van een mooie groene omgeving. Daarnaast worden ze dus ook gecontroleerd op ziekten en plagen.

Melden
Als u een zieke boom in uw tuin of leefomgeving heeft, dan kunt u dat melden via de website van Stadswerk072 of neem contact op met de gemeente Alkmaar via 14 072.