Basisschool De Vlindertuin start met het scheiden van afval op school. Afgelopen woensdag werd de kick-off gegeven door wethouder buitenruimte Marcel van Zon en directeur NederlandSchoon Helene van Zutphen.

Besparing van minimaal 50% op het restafval
Basisschool De Vlindertuin start deze week met het scheiden van plastic, blik en drinkpakken, papier en karton en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Afgelopen woensdag werd het startschot gegeven met een kick-off door wethouder buitenruimte Marcel van Zon en directeur NederlandSchoon Helene van Zutphen. De leerlingen maakten al voetballend kennis met de afbraaktijden van verschillende soorten afval. Stadswerk072 zorgde voor scheidingsbakjes in de klas en rolcontainers voor de verschillende afvalstromen. De verwachting is dat de 180 leerlingen en hun leraren door het afval scheiden een reductie van minimaal 50% op het restafval kunnen realiseren.

Pilot afvalscheiding op scholen en bij maatschappelijke organisaties
Inmiddels hebben al elf scholen zich aangesloten bij het afvalscheidingsprogramma. Naast scholen is het programma ook beschikbaar voor maatschappelijke organisaties. In eerste instantie gaat het om een proef die loopt gedurende de invoering van het omgekeerd inzamelen tot eind 2020. Marcel van Zon zegt over de pilot: “Leerlingen van de scholen en bezoekers van wijkcentra en verenigingen hebben een belangrijke rol in het succes van de pilot. Zij zijn namelijk degene die het afval daadwerkelijk moeten scheiden door het in de juiste bak te doen. Met de bewustwording van milieuverantwoord gedrag, vertrouw ik er op dat de pilot slaagt”.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.stadswerk072.nl/afval-scheiden-scholen/