In de gemeente Alkmaar wordt het gemaaide gras voortaan verwerkt volgens het zogenaamde Bokashi-principe. Bokashi is net als compost een bodemverbeteraar. Stadswerk072 kiest voor de Bokashi-methode, omdat deze in vergelijking met composteren nog milieuvriendelijker is. Goed nieuws dus voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Alkmaars gras opnieuw gebruikt in de regio
Bokashi draagt bij aan de circulaire economie; het ruwe gras wordt omgezet in grondstoffen en opnieuw gebruikt als bodemverbeteraar  voor op het land. Met de organische stof wordt de bodemstructuur verbeterd. De Alkmaarse Bokashi wordt momenteel afgenomen door een regionale bietenteler en enkele regionale biologische bloembollenkwekers. Op dit moment bevindt slechts één van de afnemers zich binnen de Alkmaarse gemeentegrens. De gemeente ziet graag dat in de nabije toekomst al het vrijkomende gras binnen de gemeentegrens afgenomen wordt.

Gras verwerkt tot Bokashi
Stadswerk072 laat het ruwe gras uit de gemeente Alkmaar door Hoek uit Ursem verwerken tot Bokashi. Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd materiaal.” Het wordt gemaakt door bacteriën en schimmels, samen met bepaalde mineralen, over het ruwe gras te spuiten. Vervolgens wordt het mengsel luchtdicht afgedekt. Na acht tot twaalf weken is de Bokashi klaar om te gebruiken als grondverbetering en uit te rijden over het boerenland.

Verschil tussen Bokashi en compost
Voorheen werd het ruwe gras afgevoerd naar een verwerker om te laten composteren. De Bokashi-methode heeft een aantal voordelen in vergelijking met composteren. Zo blijft bij deze methode alle energie in het gras behouden, is er tijdens de verwerking geen CO2-uitstoot en komen er voedingsstoffen vrij in plaats van schadelijke stoffen. Daarmee is de Bokashi-methode een nog milieuvriendelijkere methode voor de verwerking van gemaaid gras.

Bijzonderheden Bokashi-methode
Bokashi is dankzij de ecologische verantwoorde verwerking een mooi alternatief voor de jaarlijkse hoeveelheid te verwerken ruw gras (ongeveer 1.400 ton). Doordat het gras zonder zuurstof en bij lage temperaturen wordt verwerkt blijft er meer van het product behouden. Bokashi zet het ruwe gras om tot een rijke bodemverbeteraar en draagt zo bij aan een gezonde, ziekte onderdrukkende bodem. Daarnaast zorgt de regionale verwerking voor minder transportkosten en het vermijden van stortingskosten.

Foto: Hoek