Stadswerk072 neemt namens de gemeente Alkmaar deel aan een partnerprogramma waarbinnen een nieuw soort asfalt wordt getest. Op de Randersdijk is hiervoor vorige week een proefvak aangelegd. Een van de voordelen van dit type asfalt is dat het twee keer zo lang meegaat. Dat betekent minder onderhoud en dus minder overlast voor inwoners en weggebruikers.

Versneld inzicht door partnerschap
Dura Vermeer maakt samen met de gemeenten Alkmaar, Dordrecht, Enschede, Heerhugowaard, Rotterdam en Utrecht de weg vrij voor duurzame wegen. De partijen bundelen de krachten in een partnerschap waarin zij, samen met het onderzoeksteam van de TU Delft en de provincie Noord-Holland, kennis en ervaringen over de toepassing van het Epoxy Modificatie Bitumen (EMB) in Nederlands asfalt delen.

'Super' asfalt 
De TU Delft en de provincie Noord-Holland hebben dit ‘super’ asfalt naar Nederland gehaald om het binnen het Infra Innovatieprogramma te testen en door te ontwikkelen voor Nederlandse omstandigheden. Het vertrouwen en animo bij wegbeheerders is hoog, vandaar dat gestart is met de aanleg van zeven proefvakken, waaronder die op de Randersdijk in Alkmaar. De komende jaren doet Dura Vermeer vanuit het partnerschap nog meer onderzoek naar de toepassing van EMB in ons land.

Duurzaam en minder overlast voor inwoners 
Naast de langere levensduur heeft het product andere mooie eigenschappen die Stadswerk072 en de gemeente Alkmaar helpen bij het realiseren van de ambities op het gebied van duurzaamheid. De unieke bindmiddeleigenschappen zorgen ervoor dat het asfalt veel langer bestand is tegen vervorming, vermoeiing en rafeling. Bovendien heeft het een lagere productietemperatuur. Dit betekent energiebesparing en CO2-reductie. Kosten voor onderhoud, overlast voor weggebruikers en verbruik van grondstoffen worden daardoor sterk verminderd.