WAAR EN WANNEER MAG U UW AFVAL AANBIEDEN?

 

Waar biedt u de rolcontainer aan?

Huishoudelijke afvalstoffen in individuele rolcontainers dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk, conform de overzichtstekeningen horende bij artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit van de Afvalstoffen Verordening 2016, op de dagen aangeboden te worden zoals op de jaarlijks vastgestelde inzamelkalender is aangegeven. De overzichtstekeningen zijn hier te vinden.

 

Hoe laat mag u uw rolcontainer buiten zetten?

De rolcontainers moeten tussen 20:00 uur en 22:00 uur op de dag voorafgaand aan de inzameldag of tussen 6:00 uur en 7:45 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden. Daarbuiten is het, in verband met geluidsoverlast, niet toegestaan om te rijden met de rolcontainers.

 

Binnenhalen rolcontainers

De rolcontainers moeten uiterlijk om 20:00 uur op de aangegeven inzameldag op het eigen perceel teruggeplaatst zijn..

 

Waar biedt u de huisvuilzakken aan?

Huishoudelijke afvalstoffen in huisvuilzakken dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk te worden aangeboden op de momenten zoals op de jaarlijks vastgestelde inzamelkalender is aangegeven.

 

Hoe laat mag u uw huisvuilzakken buiten zetten?

De huisvuilzakken moeten tussen 6:00 uur en 7:45 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden.

 

Aanbieden van grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval

Dit afval wordt op afspraak opgehaald. Grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval moet tussen 6:00 uur en 7:45 uur op de (telefonisch) afgesproken inzameldag aangeboden worden.

 

Elektrische apparaten

Voor het ophalen van elektrische apparaten kunt u telefonisch een afspraak maken. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten tussen 06:00 en 07:45 uur op de afgesproken inzameldag aangeboden worden.

 

Tijden gebruik inzamelvoorzieningen

In verband met mogelijke geluidhinder mogen inzamelvoorzieningen, zoals ondergrondse containers, alleen tussen 7:00 uur en 22:00 uur worden gebruikt.

 

Openingstijden Afvalbrengstation

Het Afvalbrengstation is gevestigd aan de Kitmanstraat 26. U kunt daar terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Huishoudelijke afvalstoffen in huisvuilzakken dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk te worden aangeboden op de momenten zoals op de jaarlijks vastgestelde inzamelkalender is aangegeven.

Het Afvalbrengstation is gevestigd aan de Kitmanstraat 26. U kunt daar terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.