In 2017 is Alkmaar gestart met de invoering van omgekeerd inzamelen, een nieuwe methode voor de inzameling van huishoudelijk afval. Hiermee wordt het bewoners makkelijker gemaakt om afval te scheiden. De eerste resultaten zijn bemoedigend, het afvalscheidingspercentage is in één jaar tijd gestegen van 50% naar 55%.

Meer gescheiden plastic afval 
Naast een stijging in het afvalscheidingspercentage zien we een toename in de hoeveelheid opgehaald plastic. Dit aantal is gegroeid van 7 kg. per persoon in 2016 naar 11 kg. in 2018. In Daalmeer-Zuidwest, één van de wijken die volledig over is op omgekeerd inzamelen, is de opbrengst van plastic, blik en drinkpakken zelfs 23 kg. per persoon. Denise, één van de bewoners uit deze wijk:

"Dat omgekeerd inzamelen valt mij echt mee. Ik dacht dat ik veel vaker naar de ondergrondse container zou moeten met restafval, maar dat is dus niet zo. Ik vind het wel belangrijk dat de ondergrondse containers op tijd worden geleegd, zodat je niet wordt belemmerd in het afval scheiden."

Omgekeerd inzamelen 
Omgekeerd inzamelen maakt het bewoners makkelijker om afval te scheiden. Bewoners gooien herbruikbare grondstoffen, zoals plastic, blik en drinkpakken, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier in de container bij het huis. Voor de kleine hoeveelheid restafval die nog overblijft staan er ondergrondse containers in de buurt. Sandra (bewoner Daalmeer-Zuidwest) over omgekeerd inzamelen:

"Ik vind omgekeerd inzamelen een goed plan en beter voor het milieu. Een plastic eiland dat hoeft van mij niet. Ik hoop dat meer mensen samen met mij voor een beter milieu gaan.”

60% afvalscheiding in 2020
Gemeente Alkmaar heeft als doel om in 2020 60% afvalscheiding te realiseren. Op de lange termijn moet omgekeerd inzamelen zelfs voor 75% afvalscheiding zorgen. In het resterende deel van 2018, 2019 en begin 2020 gaan ook alle overige wijken in de gemeente Alkmaar over op omgekeerd inzamelen. Een planning van de overgang per wijk vindt u op de pagina: Omgekeerd inzamelen bij u in de wijk.