Stadswerk072 is op dit moment druk bezig met de herinrichting van het Emmakwartier.

Aanleiding herinrichting:
Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van de riolering. Het vervangen van de riolering geeft Stadswerk072 gelijk de mogelijkheid om de wijk klimaatbestendig te maken. Het klimaat verandert met steeds hevigere buien tot gevolg. De huidige riolering is hier niet op berekend en kan het water niet snel genoeg afvoeren met (mogelijk) wateroverlast tot gevolg. Veel regenwater gaat op dit moment naar een rioolwaterzuivering. Met de aanleg van het nieuwe rioolsysteem behoort dit tot het verleden. Het hemelwater gaan we afvoeren naar de Nieuwlandersingel in plaats van de rioolwaterzuivering.

Bewonersavond:
Voor de herinrichting hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt, dit ontwerp is op woensdag 28 juni aan de wijkbewoners gepresenteerd. Naast het voorlopig ontwerp hebben de wijkbewoners ook een keuze kunnen maken uit twee parkeervarianten om 10 extra parkeerplaatsen in de wijk aan te leggen. Door de straten wat slimmer in te delen kunnen we ook meer bomen in de straten kwijt, ook zullen er diverse plantsoen perken worden aangelegd. Bewoners hebben ook de gelegenheid gehad om zich aan te melden voor een geveltuin. Op de bewonersavond waren ook deskundigen aanwezig om advies te geven tegen de vochtproblemen in sommige woningen. Ook waren er drie aannemers aanwezig waar vragen gesteld konden worden over de uitvoerig van het werk.

Wijkvereniging:
Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp werkt Stadswerk072 nauw samen met de wijkvereniging Emmakwartier. Zo heeft Petra van Duivenvoorde namens de wijkvereniging veel contact met de straatvertegenwoordigers van de wijk. Diverse vragen/wensen die via de straatvertegenwoordigers zijn ingebracht worden door Petra ingebracht in het project.

Geveltuinen:
Het is de bedoeling dat er naast meer bomen in de wijk ook geveltuinen worden aangelegd. Indien u nog in aanmerking wilt komen voor een geveltuin, dan kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen naar Stadswerk072.

Duurzame afwatering:
Het rioolstelsel zal ook klimaatbestendig worden gemaakt. Daarbij zal het hemelwater dat op de wegen valt, middels een aparte rioolbuis worden afgevoerd. Op dit moment wordt het hemelwater en het toilet- en douchewater via een gezamenlijke rioolbuis afgevoerd. Door beide waterstromen te scheiden zorgen wij er voor dat u bij extreme regenbuien geen wateroverlast ondervindt in uw woning. Het hemelwater dat op uw dak valt, wordt in de huidige situatie ook via de regenpijp afgevoerd naar de rioolbuis van uw toilet en douche. Indien mogelijk zullen wij het regenwater gaan afkoppelen en aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool.

Planning:
Na de zomervakantie gaat Liander zijn gas en elektra in uw straat vervangen. Vanaf januari 2018 gaat Stadswerk met de rioleringswerkzaamheden starten.

Voor de uitvoering start wordt u zowel door Liander als Stadswerk geïnformeerd. De verwachting is dat de rioolwerkzaamheden een jaar gaan duren.

Vragen en opmerkingen:
Voor het aanmelden van geveltuinen of andere vragen kunt een bericht sturen naar projectemmakwartier@stadswerk072.nl