+
-

Stadswerk072 zorgt in opdracht van de gemeente Alkmaar voor de veiligheid op de wegen. Daaronder valt ook het bestrijden van gladheid en het sneeuw- en ijsvrij maken van wegen, fietspaden en winkelcentra. Hoe dit wordt gedaan en welke route wordt gereden, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Hieronder vindt u informatie over de manier waarop Stadswerk072 de gladheidsbestrijding inzet en kaarten van de verschillende routes gereden worden.

 

Waar wordt gestrooid?

 

Standaard gladheidbestrijdingsroute

Stadswerk072 zet strooiwagens in op basis van de weersvoorspellingen. Bij verschillende soorten gladheid zoals: bevriezing van een nat wegdek, mist- en rijpaanslag, ijzel en ijsregen, worden de vastgestelde routes gestrooid. Hierboven vindt u de kaart van de standaard gladheidbestrijdingsroute. Deze route bestaat uit doorgaande wegen, de bus routes, veel gebruikte fietspaden en wegen nabij winkelcentra. Het uitgangspunt is hierbij dat de weggebruiker maximaal 500 meter hoeft te overbruggen om op een gestrooide route te komen. Hieronder leest u meer over afwijkende situaties en aanvullende routes.

 

 

Route bij sneeuwval

Bij gladheid als gevolg van sneeuwval, wordt een kortere route gereden. Dit omdat het sneeuwvrij maken van wegen bewerkelijker is en daardoor meer tijd kost. Het sneeuwvrij maken van wegen gebeurt door eerst de sneeuw weg te schuiven en vervolgens te strooien met zout. Nadat de ‘sneeuwroute’ gereden is, wordt de standaard gladheidbestrijdingsroute uitgevoerd.

 

 

Bruggen

Bruggen waarvan de verwachting is dat ze door condensatie glad worden, worden afzonderlijk gestrooid wanneer de overige wegen niet glad zijn en volgens de weersvooruitzichten niet glad zullen worden. Het betreft bruggen die in de hoofdroutes liggen en die in de praktijk kwetsbaar zijn gebleken.

 

 

Bijzondere locaties: bruggen, stations, bejaardencentra

Bij sneeuw en langdurige gladheid wordt op een aantal druk bezochte plaatsen op voetgangersgedeeltes handmatig de gladheid bestreden (Noord-Alkmaar en Zuid-Alkmaar). Dit zijn veel bezochte locaties zoals de NS-stations, bushaltes, bruggen en looproutes vanaf bejaardenhuizen. Bruggen die door bevriezing glad zijn, worden apart gestrooid.

 

Wat kunt u zelf doen?

Bij sneeuw is het beter om eerst uw stoep of straat te vegen en daarna – zo nodig – te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw. Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

 

Het gebruik van strooizout

Gebruik bij het strooien handschoenen of een schepje en was na gebruik uw handen. In het strooizout zit namelijk een kleine hoeveelheid schadelijke stof. Houd kinderen weg van strooizout! Strooizout heeft pas effect wanneer erover gelopen of gereden wordt. U hoeft dus niet de hele stoep te strooien. Maak matig gebruik van strooizout. Er is maar een klein beetje nodig om effect te hebben. Meer zout helpt niet en is bovendien slecht voor het milieu.

 

Belangrijk te weten over strooizout

Strooizout is niet geschikt voor consumptie. Bewaar het strooizout altijd vochtdicht, anders gaat het klonteren. Heeft u na de winter strooizout over, dan kunt u dit het jaar daarop weer gebruiken.

 

* Het gladheidbestrijdingsplan en de gladheidbestrijdingsroutes zijn ook in te zien bij de receptie van de afdeling Uitvoering aan de Herculesstraat 71, bij de balie van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein, bij het Dienstencentrum De Mare aan de Laan van Straatsburg 2 en bij de Wijkmeesters.

 

Waar kunt u strooizout halen?

Enkel bij langdurige of aanhoudende sneeuwval is er voor inwoners van Alkmaar strooizout op te halen bij het Afvalbrengstation aan de Kitmanstraat 26. Wanneer dit het geval is, maken we dit kenbaar op onze website.

 

Vragen of meldingen?

Heeft u vragen over of wilt u iets melden over gladheid, dan kunt u bellen met het centraal meldnummer 14 072.

Gladheid-
bestrijding