Steeds meer wijken gaan over op omgekeerd inzamelen. Met de invoering worden de rijroutes van onze wagens aangepast. Dit kan voor u betekenen dat uw rolcontainer op een andere dag en of tijd geleegd zal worden. Wij geven u graag een aantal tips over wat u kunt doen om geen lediging te missen.

Aanbiedtijden rolcontainers
Met de invoering van het omgekeerd inzamelen kan het zijn dat uw rolcontainer op een ander moment geleegd gaat worden. Zorgt u er daarom voor dat uw rolcontainer op tijd op de aanbiedlocatie staat. De rolcontainers mogen tussen 20.00 uur en 22.00 uur op de dag voorafgaand aan de inzameldag of tussen 6.00 uur en 7.45 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden.

Afvalwijzer
Een actueel overzicht van alle inzameldagen vindt u op de www.mijnafvalwijzer.nl. Uw persoonlijke afvalkalender verschijnt nadat u op de site uw postcode en huisnummer heeft ingevuld. U kunt er vervolgens voor kiezen om de kalender te downloaden of om de afvalwijzer app te installeren.

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen maakt het bewoners makkelijker om afval te scheiden. Bewoners gooien herbruikbare grondstoffen, zoals plastic, blik en drinkpakken, papier en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten in de container bij het huis. Voor de kleine hoeveelheid restafval die nog overblijft staan er ondergrondse containers in de buurt. Het omgekeerd inzamelen wordt wijk voor wijk ingevoerd. Een planning van de overgang per wijk is te vinden op de pagina omgekeerd inzamelen.