Vanuit het investeringsprogramma Wegen staan voor 2017 vier wegen voor asfaltonderhoud op het programma. In opdracht van Stadswerk072 zal de aannemer BAM Infra deze werkzaamheden uitvoeren.

Hertog Aalbrechtweg (week 35 t/m 37)
Vanaf maandag 28 augustus tot en met zondag 17 september vindt er onderhoud plaats aan de Hertog Aalbrechtweg. Binnen de werkzaamheden zal de asfaltverharding van de rijbaan worden vervangen en de fietsoversteek bij rotonde Schinkelwaard / Zeswielen verlegd om hiermee een overzichtelijkere verkeerssituatie te creëren.

Vanwege de verschillende werkzaamheden in de Stad zullen de werkzaamheden in de nachtelijke uren (tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends), worden uitgevoerd om zo de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid en mag overdag over het gefreesde asfalt rijden. De huisartsenpost bij station Alkmaar-Noord blijft bereikbaar.

Fietsers zullen ter hoogte van rotonde Schinkelwaard tijdelijk moeten afstappen en gebruik maken van het voetpad. Alle bestemmingen aan de Hertog Aalbrechtweg blijven per fiets en voet bereikbaar.

Bergerweg / Robonsbosweg (week 36 en 37)
Vanaf maandag 4 september tot en met zaterdag 15 september vindt er onderhoud plaats aan de Bergerweg (tussen Robonsbosweg en kruising met de Jan Ligthartstraat) en de Robonsbosweg. Binnen de werkzaamheden zal de asfaltverharding van de rijbanen worden vervangen.

Ook hier zullen de werkzaamheden weer in de nachtelijke uren (tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends), plaatsvinden om zo de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid en mag overdag over het gefreesde asfalt rijden.

Aert de Gelderlaan / Van Ostadelaan ( week 38 t/m 41)
Vanaf maandag 18 september tot en met zondag 13 oktober vindt er onderhoud plaats aan de Aert de Gelderlaan en de Van Ostadelaan. Binnen de werkzaamheden zal de asfaltverharding van de rijbaan worden vervangen, waarbij de Aert de Gelderlaan in zijn geheel opnieuw wordt opgebouwd.

De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd (tussen 07.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur ’s middags). Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid, waarbij in fases zal worden gewerkt om zo een goede bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Darwinkel (06-51159751) van Stadswerk072 of met dhr. J. Koopman van Bam Infra (telefoonnummer 020 410 85 43 of email jan.koopman@bam.com